Schade voor Opzittenden verzekering motor

De schadeverzekering voor opzittenden is een optionele dekking bij jouw motorverzekering. Deze verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade die jij of jouw nabestaande(n) lijden bij blijvende invaliditeit of overlijden. Bij invaliditeit gaat het dan bijvoorbeeld om aanpassingen van je woning en/of medische behandeling, maar ook je kleding en/of bagage is gedekt. Kortom, het is verstandig om een opzittenden-verzekering te nemen voor jouw motor.

Wat valt er onder de schadeverzekering voor opzittenden?

VerzekerdNiet verzekerd
Materiële schade van de opzittenden van de motor en/of gekoppeldeaanhanger, zijspan die het rechtstreekse en directe gevolg is vanverkeersongeval.medische kosten die op grond van de zorgverzekering zijn of zoudenworden vergoed;
Van een verkeersongeval is ook sprake als de opzittenden: 1 op- of van de motor stappen;2 de motor in- of uitladen;3 brandstof tanken;4 onderweg een (nood)reparatie aan de motor en/of aan een gekoppelde aanhanger verrichten.kosten in en rondom het huis (o.a. hulp in de huishouding, werk in detuin, onderhoud van het huis);
inkomstenderving;
schade aan uw eigen motor en de hieraan gekoppelde zij-span ofaanhangwagen;
schade aan uw eigen motor en de hieraan gekoppelde zij-span ofaanhangwagen;
als de opzittende(n) tijdens het rijden schade lijden door het niet of nietcorrect dragen van een helm;
schade ontstaan wanneer de opzittende(n) zich tijdens het rijden nietbevindt op een daarvoor bestemde zitplaats;
de kosten zoals omschreven in de voorwaarden artikel 6:96 lid 2 BW (kosten bijvermogensschade);
geld en geldwaardige papieren;
smartengeld.

Opzittendenverzekering afsluiten

Heb je na het lezen van de informatie voor een opzittendenverzekering nog vragen? Bel gerust 0172-427295 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur). Wij helpen je graag met het afsluiten van een motorverzekering.

Definities op deze pagina:

Opzittenden: de personen die volgens de wet mogen worden vervoerd, inclusief de gemachtigde bestuurder.

Materiële schade: beschadiging of verlies van de met de motor en/of met een gekoppelde aanhanger vervoerde privébezittingen.