Schadeverzekering opzittenden, het belang ervan!

De aanvullende dekking voor u als motorrijder: Schadeverzekering voor opzittende(n)

Bij het afsluiten van een motorverzekering krijgt u vaak de mogelijkheid om extra dekkingen toe te voegen. Waarvan één optie is; de schadeverzekering voor opzittende(n). Het valt ons op dat veel motorrijders deze dekking niet selecteren, terwijl deze juist belangrijk is. Graag leggen wij uit wat het belang is van een schadeverzekering voor opzittende(n).

Het belang van een schadeverzekering voor opzittende(n)

Vaak wordt aangenomen dat deze verzekering alleen de bijrijders verzekerd, dit is niet het geval. De schadeverzekering voor opzittende(n) geldt voor u als bestuurder, waarbij eventuele passagiers automatisch zijn meeverzekerd.

Wat dekt de schadeverzekering voor opzittende(n)

De schadeverzekering voor opzittende(n) dekt niet alleen schade die direct tijdens een ongeval is veroorzaakt, maar ook de gevolgen van het incident. De verzekering biedt dekking voor lichamelijke en materiële schade die zowel u als bestuurder als uw passagiers kunnen oplopen.

De gevolgschade kan verschillende vormen aannemen, waaronder medische kosten inclusief het eigen risico van uw zorgverzekering, inkomstenderving en aanpassingen aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld invaliditeit. Denk ook aan materiele kosten, zoals navigatie-, communicatieapparatuur, kleding e.d.

Het verschil met een ongevallenverzekering voor opzittende(n) (OVO)

Een ongevallenverzekering voor opzittende(n) richt zich op de schade die direct door het ongeval is veroorzaakt. Er zijn 2 gedekte gebeurtenissen: overlijden of (blijvende) invaliditeit na ongeval. De hoogte van de schade uitkering is vooraf bepaald. Dit bedrag staat los van de werkelijk geleden schade.

Bijvoorbeeld, in het geval van overlijden vermeldt de polis van sommige verzekeraars slechts een uitkering van €5.000,-. Het bedrag varieert afhankelijk van het type polis dat u heeft en de verzekeringsmaatschappij waarbij u bent verzekerd.

Een schadeverzekering voor opzittende(n) biedt een bredere dekking voor diverse schades, terwijl een ongevallenverzekering voor opzittende(n) zich specifiek richt op lichamelijk letsel en een vastgestelde vergoeding bij overlijden of (blijvende) invaliditeit.

Ons advies

Bekijk goed welke verzekeringen u al heeft lopen; een overlijdensrisicoverzekering, uw zorgverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een schadeverzekering voor opzittende(n) kan hier een nuttige aanvulling op zijn.

Heeft u vragen over de schadeverzekering voor opzittende(n) of wilt u aan uw huidige polis deze verzekering toevoegen? Bel ons op 0172-427299 of stuur een mail naar info@motoportnoriskverzekering.nl.